Budownictwo / Nieruchomości · 20 czerwca 2022

Inwestycje deweloperskie w Szczecinie

Inwestycje deweloperskie w Szczecinie – rynek nieruchomości na dzień dzisiejszy cieszy się ogromną popularnością – wiele osób decyduje się na zakup mieszkania, jak również na inwestycje deweloperskie Szczecin. Warto uzyskać podstawowe informacje w tym zakresie, aby uświadomić sobie, w jaki sposób funkcjonuje cała ta branża.

Kto to jest deweloper? Czym zajmuje się deweloper i na czym polegają inwestycje deweloperskie? Na co zwrócić uwagę zawierając umowę z deweloperem? Jakie dokumenty powinny być przedstawione przez dewelopera podczas sprzedaży nieruchomości? W celu uzyskania odpowiedzi na te pytania serdecznie zapraszamy do zapoznania się z poniższym artykułem – z pewnością rozwieje on wszelkie wątpliwości czytelników w tym zakresie. 

Kto to jest deweloper?

Wiele osób zastanawia się, kim tak właściwie jest deweloper. Otóż jest to inwestor, który może być zarówno osobą fizyczną, jak i osobą prawną. Odpowiedzialny jest za budowanie nieruchomości, nie tylko te apartamenty. Na rynku istnieją również inwestycje deweloperskie Szczecin, które opierają się na budowie biurowców, jak również obiektów przemysłowych. Wszelkie przedsięwzięcia, na jakie decyduje się deweloper, podejmowane są z myślą osiągnięcia zysku poprzez sprzedaż lub wynajem. Innymi słowy deweloper to pewien przedsiębiorca, który zobowiązuje się do tego, że ustanawia prawa własności danego lokalu, a następnie przeniesie to prawo na nabywcę.

Czym zajmuje się deweloper i na czym polegają inwestycje deweloperskie?

Inwestycje deweloperskie w Szczecinie

Inwestycje deweloperskie w Szczecinie

Wiemy już, kim jest deweloper i dlaczego inwestycje deweloperskie Szczecin cieszą się tak dużą popularnością. Warto teraz zapoznać się z kwestią tego, czym na co dzień zajmuje się taka osoba. Otóż głównym jego zadaniem jest prowadzenie deweloperskiej działalności. Oczywiście określenie to jest bardzo szerokie, jednak może on robić to w dowolnej formie. Zdarzają się sytuacje, gdy w ramach prowadzonej działalności deweloperzy nie ustanawiają praw własności. a jedynie przenoszą to prawo do nieruchomości zabudowanej jednorodzinnym domem. Alternatywnym rozwiązaniem jest także przekazywanie prawa użytkowania wieczystego. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że działalność deweloperska może być prowadzona w postaci działalności gospodarczej jednoosobowej lub w formie prawnej spółki osobowej/kapitałowej. 

Jeśli weźmiemy pod uwagę aspekt formalny, to inwestycje deweloperskie Szczecin to nic innego jak działalność, która wykonywana jest w sposób ciągły i przede wszystkim zorganizowany. Wszelkie czynności wykonywane są we własnym imieniu, a głównym celem przedsięwzięcia są oczywiście satysfakcjonujące zarobki. Deweloper odpowiedzialny jest za zakup gruntu, budowę nieruchomości, znalezienie potencjalnych kupców i późniejszą sprzedaż. 

Na co zwrócić uwagę zawierając umowę z deweloperem?

Inwestycje deweloperskie Szczecin wiążą się z koniecznością zawarcia odpowiedniej umowy. Warto jednak zdawać sobie sprawę z tego, jakie warunki powinna spełniać – znajdują się one w ustawie deweloperskiej. Zanim właściwa umowa zostanie podpisana, w pierwszej kolejności należy zawrzeć umowę przedwstępną – to właśnie w niej strony zobowiązują się do tego, że w przyszłości zostanie dokonany zakup. Zanim jako konsumenci podpiszemy przedstawione pismo, w pierwszej kolejności należy skrupulatnie zapoznać się z treścią. Jeśli coś jest potencjalnie niejasne, wówczas możemy zapytać o to dewelopera. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby skorzystać z pomocy prawnej. W umowie deweloperskiej muszą znaleźć się takie elementy, jak: określenie stron umowy, cena nabycia, miejsce i data podpisania, położenie nieruchomości, lokalizacja, powierzchnia, termin przeniesienia prawa własności, świadczenia, informacje dotyczące mieszkaniowego rachunku powierniczego, numer pozwolenia na budowę, termin zakończenia i rozpoczęcia prac, warunki odstąpienia od umowy, wysokość odsetek i kar. Kluczowe jest, aby umowa zabezpieczała interesy obu stron. 

Jakie dokumenty powinny być przedstawione przez dewelopera podczas sprzedaży nieruchomości? 

Inwestycje deweloperskie Szczecin wiążą się z wieloma formalnościami. Deweloper jest zobowiązany do przedstawienia wielu dokumentów, które świadczą o tym, że dana transakcja jest bezpieczna i w pełni legalna. Absolutną koniecznością jest aktualny stan księgi wieczystej nieruchomości. Niemniej istotna jest kopia, na podstawie której konsument jest w stanie wywnioskować, że rozpoczęcie budowy jest możliwe. Warto wspomnieć o projekcie architektoniczno-budowlanym inwestycji, a także o kopii aktualnego odpisu z KRS lub CEIDG. Pamiętajmy o sprawozdaniu finansowym dewelopera za okres ostatnich dwóch lat, na podstawie którego możliwe jest wywnioskowanie, czy dana firma jest rozsądna. Nie bójmy się korzystać ze swoich praw, jednocześnie przejrzyjmy dokumenty, które pozwolą nam na zorientowanie się w sytuacji finansowej dewelopera. Jak zatem można wywnioskować, inwestycje deweloperskie Szczecin są dość złożone. O ile uznawane są za perspektywiczne, to jednak wymagają dużego rozeznania na rynku nieruchomości https://nieruchomosci.sytek.pl/property-feature/nieruchomosci-komercyjne-sprzedaz/