Praca / Usługi · 10 sierpnia 2020

Zakres usług biura rachunkowego

Zakres usług biura rachunkowego – biuro rachunkowe w sektorze przedsiębiorstw świadczy wszechstronne usługi w zakresie prowadzenia rozliczeń przychodów i rozchodów, a także pełnej księgowości i ryczałtu ewidencjonowanego. Działalność księgowych wiąże się z obsługą dokumentacji uwzględniając obowiązujące przepisy o rachunkowości, wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy a także zamknięcie ewidencji na koniec każdego roku podatkowego. Biuro rozlicza także transakcje międzynarodowe, z czym związane są wewnętrzno-wspólnotowe transakcje nabyć i dostaw.

Działalność biura rachunkowego

Usługi biura rachunkowego dostosowane są do konkretnych oczekiwań i potrzeb klienta, uwzględniając rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej a także wiążące się z tym obowiązki. Przedsiębiorca podejmując współpracę z księgowymi może być pewien, że jego finanse znajdują się w bezpiecznych rękach profesjonalistów, oferujących kompleksową obsługę. Jedną z głównych usług proponowanych przez biuro rachunkowe jest prowadzenie pełnej księgowości.

Pełna Księgowość prowadzona przez biuro rachunkowe

Pełna księgowość jest konieczna dla wszystkich spółek z. o.o., spółek komandytowych, spółek akcyjnych, spółek jawnych i akcyjnych, oraz stowarzyszeń i fundacji. A także dla niektórych przedsiębiorstw spełniających określone warunki albo też decydujących się na to dobrowolnie.

Zakres prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów wiąże się z:

 • Opracowanie planu kont oraz polityki rachunkowości
 • Księgowanie wszystkich otrzymanych dokumentów
 • Wyliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy CIT
 • Opracowanie okresowych sprawozdań finansowych, na co składa się: bilans oraz rachunek zysków i strat, przepływy pieniężne a także zestawienie zmian w kapitale zakładowym
 • Przygotowanie rocznego rozliczenia podatkowego
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych oraz prawnych a także wyposażenia
 • Przygotowanie raportów kasowych oraz rejestracji wyciągów bankowych
 • Prowadzenie skrupulatnej ewidencji rejestrów zakupów oraz sprzedaży, co umożliwia wyliczenie zobowiązania podatkowego dla VAT
 • Opracowanie miesięcznych i kwartalnych deklaracji VAT na podstawie zapisów w rejestrach a także przygotowanie deklaracji VAT-UE
 • Wykonywanie wszelkich rozliczeń z ZUS, sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych a także rozliczeniowych, obliczanie kwoty do zapłaty z tytułu ubezpieczeń
 • Monitorowanie rozliczeń z kontrahentami, informowanie klienta o rozrachunkach przeterminowanych i nierozliczonych oraz datowanie rozrachunków
 • Zamknięcie roku, rzetelne uzgodnienie sald kont, przygotowanie rocznego rachunku zysków i strat oraz bilansu a także informacji dodatkowej.

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

Ta forma rozliczeń jest często wybierana przez małe firmy, które rozpoczynają swoją działalność gospodarczą. Zakres usług biura rachunkowego obejmuje:

 • Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów oraz obliczenie miesięcznej i kwartalnej zaliczki na podatek dochodowy PIT
 • Wykonanie rozliczenia rocznego podatku zgodnie z zapisami w księdze
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.
 • Podobnie jak przy księgowości pełnej niezbędne jest rozliczanie podatku VAT, prowadzenie rozliczeń z ZUS.

Rozliczanie ryczałtu

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, która posiada ograniczony zakres i generuje niskie koszty uzyskania przychodów decydują się na ryczałt. Zapewnia to obniżenie stawek podatkowych, ale wiąże się z brakiem możliwości odliczania kosztów związanych z prowadzoną działalnością. Biuro rachunkowe https://rachunkowebiuro.szczecin.pl oferuje takim przedsiębiorcom:

 • Ewidencjonowanie przychodów i obliczanie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy
 • Przygotowanie rocznego rozliczenia podatku
 • Ewidencjonowanie rejestrów zakupów i sprzedaży, co jest podstawą obliczenia podatku VAT

Usługi kadrowo-płacowe

 • Sporządzenie listy płac pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz umowę cywilnoprawną
 • Monitorowanie terminów kończących się umów, badań i szkoleń
 • Obliczanie miesięcznych składek ZUS i deklaracji
 • Nadzorowanie i ewidencjonowanie urlopów
 • Przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku PIT-4
 • Przygotowanie rocznych informacji o wysokości dochodu dla pracowników
 • Przygotowanie i zarządzanie kartotekami osobowymi
 • Obliczanie nadgodzin, zasiłków chorobowych, wynagrodzeń
 • Przygotowanie deklaracji GUS
 • Przygotowanie kartotek ewidencji czasu pracy.

Usługi biura rachunkowego w https://www.wiol.com.pl  przeznaczone są także dla wspólnot mieszkaniowych i wiążą się z prowadzeniem księgowości co, jest to bardzo ważne dla unormowania kosztów utrzymania części wspólnych nieruchomości.

Polecamy usługi biura:

Czym wyróżnia się solidne biuro rachunkowe?

Zakres usług biura rachunkowego

Zakres usług biura rachunkowego

Biuro rachunkowe swoją rzetelnością podczas rozliczania przedsiębiorców zdobywa ich zaufanie https://skwp.krakow.pl/. Księgowi mają świadomość, że miarą ich sukcesu są sukcesy i zadowolenie firm, które obsługują. Każdy przedsiębiorca ma zapewnione profesjonalne doradztwo a także budowanie partnerskich relacji. Biuro  podejmuje współpracę z przedsiębiorstwami handlowymi oraz usługowymi i produkcyjnymi, ponadto obsługuje spółki akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością, fundacje i stowarzyszenia. W każdym przypadku księgowi dbają o rzetelną księgowość oraz dokumentację pracowniczą. Ponadto oferują usługi nakierowane na realizację projektów unijnych i pozyskiwanie dotacji.