Budownictwo · 18 marca 2021

Regulacje prawne a handel drewnem konstrukcyjnym – legalnie sprzedawaj swoje wyroby!

Regulacje prawne a handel drewnem konstrukcyjnym – legalnie sprzedawaj swoje wyroby! Handel drewnem który przeznaczony może być na budowę domu musi spełniać szereg wymogów zarówno jakościowych jak i prawnych, by zabezpieczyć przede wszystkim interesy klientów wykorzystujących te materiały. Obecne przepisy prawne regulują tę kwestię, narzucając przedsiębiorcom prowadzącym tartak wiele restrykcji – jak sprzedawać drewno do budowy domu szkieletowego w sposób legalny, i o czym musi wiedzieć każdy przedsiębiorca prowadzący tartak?

Regulacje UE względem drewna konstrukcyjnego

Kara finansowa która grozi nieuczciwym przedsiębiorcom zajmującym się dystrybucją drewna konstrukcyjnego jest bardzo wysoka, i sięgać może nawet 100 tys. złotych. Stanowi to zatem dużą motywację do przestrzegania regulacji prawnych które weszły w życie w 2012 roku, stanowiąc głównie o certyfikacji, jaka konieczna jest dla drewna C24, czyli najpopularniejszego materiału konstrukcyjnego dla domów jednorodzinnych. Tartaki i instytucje pośredniczące które zajmują się handlem drewnem konstrukcyjnym muszą oznaczać je certyfikowanym oznaczeniem, które świadczy o najwyższej jakości, trwałości, oraz spełniania wymogów względem ochrony środowiska. Przymusowej certyfikacji podlegają materiały drewniane wykorzystywane nie tylko do budowy domów jednorodzinnych, ale również drewnianych wiat czy altanek. Klejone drewno konstrukcyjne bez względu na rodzaj drzewa z jakiego pochodzi, musi być oznaczone specjalnym znakiem – jeżeli takowego nie posiada oznacza to, że handel i dystrybucja nim pozostaje nielegalna i poza obowiązującym prawem. Klasa C24 drewna to najwyższa jakość i gwarancja dla klienta, że otrzymany produkt spełnia wszystkie najostrzejsze wymagania, a co za tym idzie, będzie długowieczne i stabilnie utrzymywało konstrukcję całego domu. Warto również wspomnieć, że drewno konstrukcyjne na domy szkieletowe powinno być dostarczane przez sprawdzonych przedsiębiorców którzy prowadzą tartak, by uniknąć nieprzyjemnych sytuacji np. z brakiem oznaczenia, które pozostaje przecież obowiązkowe.

Jak wdrożyć prawne aspekty do swojej działalności?

Przed przedsiębiorcą prowadzącym tartak stoi nie lada wyzwanie – sprostanie wszystkich regulacjom, nakazom oraz restrykcjom które nałożone są od 2012 roku przez Unię Europejską stanowią często duży problem. Uczciwi przedsiębiorcy z pewnością chcą działać legalnie oraz zgodnie z obowiązującym prawem, dlatego ci początkujący powinni w pierwszej kolejności powołać w swojej firmie Zakładową Kontrolę Produkcji, zgodnie z przepisami z 2004 roku o wyrobach budowlanych. Zadaniem tej komórki jest dokładne opisywanie, dokumentowanie oraz sprawdzanie całego procesu produkcyjnego, co potem przełoży się na pozyskanie pozwolenia na używanie oznaczenia certyfikacyjnego. Regulacje prawne a handel drewnem konstrukcyjnym - legalnie sprzedawaj swoje wyroby!Drewno na dom, które będzie potem dystrybuowane uzyska wówczas pełną legalność w sprzedaży oraz wprowadzaniu na rynek, a to pozwoli uniknąć szeregu kar ze strony organów prawnych. Dokumentacja na temat drewna na domy szkieletowe jest konieczna do gromadzenia przez co najmniej 10 lat, ponieważ w przypadku niezapowiedzianej kontroli przedsiębiorca ma obowiązek przedstawić dokumentację i udowodnić legalność swoich interesów. Dodatkowo, drewno na konstrukcje szkieletowe musi cechować się określoną wytrzymałością, jakością oraz trwałością, co należy udowodnić w procesie starania się o przyznanie certyfikacji. Wykonuje się to najczęściej za pomocą specjalnych urządzeń, a wyniki przeprowadzonych badań muszą być oczywiście odpowiednio udokumentowane i opisane przez Zakładową Kontrolę Produkcji. Mimo, że dla przedsiębiorcy takie wymagania mogą wydawać się czasochłonne i trudne do spełnienia, jest to konieczne dla zachowania bezpieczeństwa i uniknięcia nadużyć, na których cierpią głównie klienci.

Prawo chroni klienta?

Nie da się oprzeć wrażeniu, że zapisy i regulacje prawne nałożone przez Unię Europejską skierowane są głównie dla korzyści klientów, którzy najczęściej nie posiadają fachowej wiedzy na temat zakupionych materiałów. Drewno konstrukcyjne to kluczowy element każdej budowy, na równi z fundamentem – ocena jakości przez osobę niewykwalifikowaną w tym przypadku jest całkowicie niemożliwa, dlatego klient musi bezpośrednio polegać na firmie z usług której korzysta. Cena drewna C24 jest wyższa głównie ze względu na wysoką jakość, którą oferuje. Gdyby nie obowiązkowe oznaczenia certyfikacji oraz wymogi ze strony prawa, wielu nieuczciwych przedsiębiorców korzystałoby z niewiedzy swoich klientów, sprzedając im wyroby niepełnowartościowe, wzbogacając się na tym. Z obawy o nadużycia w tej sferze prawo doskonale rozwiązuje ten problem, dzięki czemu klienci którzy nabywają konstrukcyjne drewno mają o wiele większą pewność co do faktycznej jakości zakupionych produktów. Klient który zamierza zakupić drewno konstrukcyjne powinien wybierać sprawdzone firmy oraz pośredników, którzy mogą potwierdzić posiadanie prawa do wykorzystywania certyfikacji drewna. Jeżeli tartak do którego się zwracamy unika tego tematu, jednocześnie cena drewna jest podejrzanie niska, wówczas nie warto wchodzić w kontakty handlowe z taką jednostką. Jakość ponad ceną to gwarancja bezpieczeństwa!