Technologia · 16 listopada 2022

Przemysłowe filtry powietrza

Przemysłowe filtry powietrza znajdują zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu wytwórczego i trudno wyobrazić sobie bez nich funkcjonującą firmę. Zadaniem filtra jest oddzielenie cząstek stałych od gazów i cieczy. Dobre filtry charakteryzują się niską przepuszczalnością dla zanieczyszczeń, dzięki czemu bardzo dokładnie zatrzymują nawet drobne cząsteczki. W sprzedaży jest jednak wiele różnego rodzaju filtrów przemysłowych, na przykład odpowiedzialnych za filtrowanie powietrza.

Filtry przemysłowe – czym są i jak działają?

Jak sama nazwa wskazuje, filtry przemysłowe są stworzone do filtrowania. Filtracja polega na odsiewaniu niepożądanych cząstek stałych z gazu lub cieczy. Filtry można stosować w każdym zamkniętym pomieszczeniu, w którym pracują wrażliwe maszyny lub ludzie. Filtry montowane w systemach wentylacyjnych chronią pracowników w halach produkcyjnych, biurach, a nawet salach operacyjnych. Co ważne, filtry są bardzo skutecznym rozwiązaniem zatrzymywania zanieczyszczeń, z których niektóre są dokładne prawie w 100%.

Pył i jego zagrożenia

Ostatnio coraz więcej pyłu dostaje się do powietrza. Są to szkodliwe cząsteczki o wielkości mniejszej niż 10 mikronów. Przemysł pozostaje jednym z ich najważniejszych źródeł (poza silnikami spalinowymi i infrastrukturą komunikacyjną). Niestety organizm ludzki może odfiltrować tylko duże cząsteczki większe niż 5 mikronów (filtrowanie zachodzi w nosie i tchawicy). Mniejsze pyły przemysłowe są szkodliwe dla zdrowia.

 

Przemysłowa filtracja powietrza

Filtrowanie powietrza  ze wszystkich środowisk jest jedynym sposobem ochrony naszej atmosfery przed rosnącym zanieczyszczeniem, umożliwiając ekologiczną pracę bez szkody dla pracowników w zakładach przemysłowych. Warto również zauważyć, że procesy filtracji w firmach produkcyjnych pełnią jeszcze jedną rolę – bezpośrednio wpływają na proces produkcyjny i jego efektywność. Wybrane filtry przemysłowe nadają się do różnych procesów przedsiębiorstw działających w różnych sektorach gospodarki. Inne filtry stosowane są w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym, inne w przemyśle jądrowym, produkcji półprzewodników, a jeszcze inne w turbinach gazowych.

Jakie są najczęściej stosowane filtry?

W sprzedaży znajdziemy duży wybór filtrów przemysłowych. Ich specyfika dotyczy różnych sektorów przemysłu. W firmach zajmujących się obróbką metali i tworzyw sztucznych obecność drobnego pyłu jest normą i można go odfiltrować za pomocą filtrów nabojowych. Zdolne do wychwytywania pyłu każdej wielkości, workowce mogą obsługiwać zarówno pyły niespoiste, jak i suche, co czyni je idealnymi dla przemysłu farmaceutycznego, spożywczego i ciężkiego. Z kolei w przypadku kotłów stosowane są filtry odpylające spaliny. Ich wysoka odporność na temperaturę pozwala im efektywnie działać w energetyce.

Filtry przeznaczone do zadań specjalnych

Przemysłowe filtry powietrza

Przemysłowe filtry powietrza

Filtry mgły olejowej to kolejny rodzaj filtrów, bez których przemysł nie może prawidłowo funkcjonować. Tam, gdzie pojawiają się zanieczyszczenia olejowe, wymagane są specjalne urządzenia do filtrowania powietrza zanieczyszczonego emulsją i mgłą olejową. Filtrowanie osadu jest bardzo ważne, ponieważ jest bardzo szkodliwe dla płuc. Sam osad może również plamić i powodować uszkodzenia różnych powierzchni. W sprzedaży są również filtry zgrzewane. Ich zadaniem jest filtrowanie drobnych cząstek powstających podczas procesu spawania. Brak w firmie filtrów tego typu może prowadzić do znacznego podrażnienia dróg oddechowych i skóry, co może prowadzić do chorób zawodowych.

Filtry do oczyszczania dymów spawalniczych

Druty spawalnicze i używane do cięcia laserowego są źródłem oparów, które należy stale odfiltrowywać. Do tego celu doskonale nadają się filtry kasetowe.

Jakie inne filtry mogą różnicować?

Filtry Unwork  będą wykorzystywane przez firmy generujące niewielkie ilości odpadów. W instalacjach o wydajności do 50 000 m3/h doskonale sprawdza się filtr z zasuwą podłączony do brykieciarki (brykieciarka i filtr są ze sobą szczelnie połączone). Ten rodzaj połączenia pozwala na wydajną filtrację powietrza przy jednoczesnej oszczędności miejsca.

Duże ilości powietrza można skuteczniej filtrować za pomocą filtra z obrotowymi skrobakami. Firmy dysponujące większą przestrzenią do filtrowania powietrza o wydajności większej niż 50 000 m3/h mogą korzystać z serii filtrów Classic, która jest bardzo powszechną operacją we wszystkich typach zakładów.