Budownictwo · 10 czerwca 2019

Producent hal o tym, czym są przetargi na budowę hal

Producent hal o tym, czym są przetargi na budowę hal – może docierać zarówno do Klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Strategia, jaką się posługuje, powinna zostać ustalona na wiele miesięcy przed jego wkroczeniem na rynek. Wszystko ze względu na to, że dobry plan jest podstawą, jeśli chodzi o zwiększenie szans osiągnięcia sukcesu. Przetargi na budowę hal są jednym z wielu sposobów na to, aby dotrzeć do większej liczby kontrahentów. Wielu przedsiębiorców uważa, że jednocześnie stanowią one najbardziej intratną formę działalności tego typu.

Jest to bezpośrednią konsekwencją faktu, że dzięki przetargom można zyskać dużych Klientów i możliwość realizacji wielkich projektów. Przekłada się to oczywiście na kwestie związaną z finansami. O jakich rzeczach powinien pamiętać każdy producent hal namiotowych? Co warto wiedzieć na temat przetargów na budowę obiektów przemysłowych tego rodzaju?

Producent hal: czym są przetargi na budowę hal?

Przetarg to zwyczajowa metoda wybierania oferty, której celem jest zawarcie umowy między zlecającym a wykonawcą. Umowa zostaje nawiązana z uwzględnieniem wszystkich wytycznym, które zostały opisane w Kodeksie Cywilnym. Stanowią one przede wszystkim o tym, w jaki sposób powinna zostać zaprezentowana oferta. Przetargi najczęściej dotyczą następujących dziedzin:

 • zbycia nieruchomości przez podmioty publiczne, co jest regulowane przepisami dotyczącymi zasad funkcjonowania gospodarki nieruchomości;
 • przetargi na budowę hal różnego typu — mogą być to obiekty przemysłowe, zakłady produkcyjne, magazyny i wiele innych miejsc służących rozwojowi technologii i nie tylko;
 • nabycie robót budowlanych — np. drogowych lub ekipy potrzebnej do wzniesienia nowego obiektu;
 • nabycie dostaw lub usług, które są opłacane ze środków publicznych lub są efektem zamówienia ich przez podmioty publiczne, co z kolei regulują postanowienia opisane w Prawie Zamówień Publicznych.

Producent hal o tym, czym są przetargi na budowę halCiekawostką jest fakt, że wciąż najbardziej popularną formą prowadzenia przetargów są aukcje. Mogą one dotyczyć różnych kwestii. Przedmiotem licytacji są na przykład dzieła sztuki, czyjaś praca lub — czym producent hal będzie zainteresowany najbardziej — budowa wielkich obiektów przemysłowych.

Aukcje prowadzone są w klasyczny sposób. Producent hal przedstawia swoją ofertę publicznie i określa cenę wywoławczą wykonywanej przez siebie usługi. Wokół propozycji gromadzą się przedsiębiorcy, którzy są nią zainteresowani. Mogą oni podbijać stawkę (w określonym wcześniej czasie) aż do momentu, gdy aukcja się skończy. Wówczas firma, która zaoferowała najwyższą sumę, wygrywa przetarg na budowę hali i podejmuje współpracę z danym producentem i wykonawcami zlecenia. Wielu uważa, że jest to jedna z najbardziej opłacalnych możliwości, jeśli chodzi o sposoby pozyskiwania kontrahentów. Takie przekonanie generuje spadek zainteresowania podejmowaniem przez producenta hal zleceń od klientów indywidualnych, choć oczywiście nie jest to żadna reguła.

Do czego zobowiązuje się wykonawca zlecenia?

Producent hal jest zobowiązany do jasnego określenia zakresu działań, jakie wykona dla przedsiębiorstwa, które wygra przetarg na jego pracę. W ich składzie najczęściej znajdują się następujące zagadnienia:

 • opracowanie projektu hali zgodnego z oczekiwaniami, które przedstawił Klient lub zaproponowanie kontrahentowi jednego z gotowych rozwiązań;
 • określenie tego, gdzie powinny znajdować się wszystkie wejścia dla pracowników;
 • oznaczenie bram wjazdowych do obiektu,
 • zadbanie o kwestie bezpieczeństwa i komfortu pracy pracowników — w jaki muszą zostać zaplanowane przejścia ewakuacyjne, a następnie należy je w widoczny sposób oznaczyć;
 • wybór materiałów budowlanych charakteryzujących się najwyższą jakością;
 • zapewnienie ekipy budowlanej o potwierdzonych kompetencjach i umiejętnościach;
 • zakończenie prac we wcześniej ustalonym terminie.

Oczywiście powyżej została wymieniona jedynie część istotnych spraw, z jakich musi wywiązać się producent hal. Przetargi na budowę hal mają jasno ustalone i opisane zasady i należy się ich trzymać.

Korzyści wynikające z budowy hal

Przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na budowę obiektów przemysłowych o dużej liczbie metrów kwadratowych. Przetargi na budowę hal stały się swoistym rodzajem codzienności w biznesach różnego typu. Wszystko ze względu na następujące zalety tego rozwiązania:

 • stosunkowo niewielki koszt inwestycji,
 • szybkość realizacji budowy,
 • łatwość montażu u demontażu obiektu,
 • brak konieczności wylewania płyt fundamentowych,
 • mobilność wybudowanego obiektu.

To tylko jedne z wielu korzyści, z których mogą skorzystać właściciele działalności gospodarczych różnego typu.

Wybór lokalizacji hali

Producent hal powinien zwrócić swoim Klientom uwagę na istotę tego, jak ważny jest wybór miejsca budowy. Kontrahenci nie zawsze widzą wszystkie plusy i minusy lokalizacji, o jakich myśleli od początku. Opinia specjalisty bywa w tym przypadku kluczowa, jeśli zależy nam na osiągnięciu pełnej satysfakcji z inwestowanych przez siebie środków finansowych. Warto o tym pamiętać, aby uniknąć ewentualnych rozczarowań.

angielski